Kurskatalog

Kurs for alle

Akuttmedisinsk Gruppe tilbyr et knippe akuttmedisinske kurs spesielt relevante for deg som studerer medisin. Noen av kursene er også relevante for øvrige helsefagsstudenter.

Alt helsepersonell vil før eller siden komme i kontakt med akutt syke- eller skadde pasienter enten på eller utenfor arbeid. Samfunnet forventer at helsepersonell da er i stand til å handle. Våre kurs er relevante både for deg som ønsker å arbeide innenfor det akuttmedisinske fagområdet og deg som ønsker å arbeide med helt andre ting.

AHLR GRUNNKURS

Norske retningslinjer
Fra 3. studieår

HHLR GRUNNKURS

Hjerte- og Lungeredning for Helsepersonell
For alle

Ultralydkurs

Praktisk innføring og trening
Fra 3. studiår

Injeksjonskurs

Lær viktige prosedyrer
For alle

Grunnleggende Akuttkurs 

Undersøkelsesmetodikk og simulering
For alle

Turnusforberedende akuttkurs

Undersøkelsesmetodikk og simulering
Fra 5.studieår

AHLR
Repetisjonskurs

Resertifisering av tidligere deltakelse på AHLR-Grunnkurs

AHLR
Instruktørkurs

AHLR-Instruktørkurs
Bli AMG-Instruktør