KURSKATALOG

Akuttmedisinsk Gruppe tilbyr et knippe akuttmedisinske kurs spesielt relevante for deg som studerer medisin. Noen av kursene er også relevante for øvrige helsefagsstudenter.

Alt helsepersonell vil før eller siden komme i kontakt med akutt syke- eller skadde pasienter enten på eller utenfor arbeid. Samfunnet forventer at helsepersonell da er i stand til å handle. Våre kurs er relevante både for deg som ønsker å arbeide innenfor det akuttmedisinske fagområdet og deg som ønsker å arbeide med helt andre ting.