Injeksjonskurs

Intravenøs – Intramuskulær – Intraossøs – Subkutan

Vårt populære “IV & IO-KURS” har fått et nytt format og inkluderer nå også intramuskulær og subkutan injeksjonsteknikk. Manglende ferdigheter i disse prosedyrene gjør at man kan bli stående med en kritisk syk pasient uten mulighet for gi legemidler, blodprodukter eller væske. 

For å bli trygg i disse teknikkene som blant annet perifer venekanylering, er det tre ting som gjelder:
trening, trening og trening.

Vil du være med å lære og trene på disse prosedyrene?

AMGs Injeksjonskurs gir en full dag med grunnleggende opplæring og praktisk trening i etablering av ulike tilganger. Dette øves både på treningsarm og skarpt på medstudenter. Du får også prøve oppkoblingen av infusjonssett for å gi væske med mer.

Kursets innhold

Kursdagen vil gi deg en innføring og praktisk trening av alle de fire prosedyrene beskrevet under. Du vil få kyndig veiledning av våre instruktører som jobber for trygge rammer når du skal stikke for første gang. Vi sørger for å ha tilstrekkelig med utstyr slik at du kan stikke så mye du vil. Vi pleier å fleipe med at det ikke står på utstyret, men på venene!

Kurset består av fire moduler:

 • (1) Intravenøs tilgang
 • (2) Intramuskulær tilgang
 • (3) Intraossøs tilgang
 • (4) Subkutan injeksjon

Intravenøs Tilgang

Hvis det var kun en metode du måtte lære deg, så er etablering av en perifer venekanyle (PVK, også kjent som veneflon) den absolutt viktigste ferdigheten. Ved å lære deg dette kan du administrere de aller fleste legemidler og infusjonsvæsker. 

På kursdagen vil det først bli demonstrert hvordan en perifer venekanyle er satt sammen og fungerer, før instruktøren demonstrerer hvor og hvordan man etablerer en perifer tilgang med en PVK. Det er satt av god tid slik at deltakerne skal få muligheten til å stikke til de blir trygge på prosedyren. 

Intramuskulær Tilgang

Ved akuttbehandling av alvorlig anafylaksi/anafylaktisk sjokk kan musculus deltoideus benyttes for administrering av adrenalin for rask symptombehandling. På lik linje med intravenøs tilgang er det nødvendig at helsepersonell kan administrere legemidler intramuskulært. Flere legemidler som settes intravenøst, kan også administreres i musklene. Dette gjelder også vaksiner, eksempelvis influensa-, reise– og tetanusvaksinen.

Under kurset vil du lære hvilke muskler som brukes og hvilke legemidler det er greit å ha kjennskap til som administreres her. Det vil bli en demonstrasjon av prosedyren før deltakerne selv får prøve på hverandre.

Intraossøs Tilgang

Kurset inkluderer også opplæring i den geniale backup-løsningen, intraossøs tilgang. EZ-IO (Intraossøs drill-løsning) er ofte tilgjengelig, både på sykehus og flere og flere steder prehospitalt, men ikke alt helsepersonell har hørt om denne eller er trygge på bruken
av den.

Prinsippet dreier seg om å “drille” en kanyle inn i beinmargen, typisk i tibia eller humerus, for å skaffe tilgang til blodbanen den veien. Denne er svært treffsikker og kan være god i akuttsituasjoner hvis venene ikke lar seg treffe av en PVK. 
IO-løsning er blant annet sterkt anbefalt i nasjonale og internasjonale HLR-retningslinjer som backup ifm. hjertestans. 

Høres det vondt ut? Det er det nødvendigvis ikke. Selve drillingen sies å være sammenlignbar med å få en litt vond venekanyle på håndryggen, men du kan uansett slappe av: IO trenes uansett med demodriller på demobein under kurset.

Subkutan Injeksjon

Noen legemidler settes også i underhuden, subkutant. Du vil få en innføring i prosedyren samt muligheten til å stikke på deg selv. Mange pasienter administrerer nemlig Fragmin og Insulin på seg selv. 

Krav til deltakeren

 • Kurset er åpent for studenter på ALLE studieår!
 • Målet er at du som nybegynner skal kunne få all den veiledningen du trenger til å gjennomføre dine første vellykkede stikk.
 • For deg som alt har stukket litt på skole eller deltidsjobb, er dette kurset også perfekt for trening under organiserte rammer og under kyndig veiledning.

Krav til forberedelse

Det er ingen krav, men er du nysgjerrig kan du gjerne lese deg opp på prosedyrene på forhånd (gjør et google-søk).

Kurset inkluderer

 • Materiell til gjennomføring av kursdagen
 • Kursdiplom
 • Lunsj under kursdagen

Varighet

 • 6 timer (dagskurs, inkl. 30 min. lunsj)
 • Kurset holdes vanligvis både lørdag og søndag, kl. 09.00 – 15.00 (oppmøte 08:45)

Pris

 • Nmf og ANSA-medlem: 600 kr
 • Ikke-medlem: 1200 kr