Om Akuttmedisinsk Gruppe

AKUTTMEDISINSK GRUPPE (AMG) er en frivilligundervisningsgruppe som tilbyr varierte og spennende kurs innen det akuttmedisinske fagområdet, spesielt målrettet norske medisinstudenter i utlandet. I de senere årene har interesse fra andre helsefagstudenter i både inn-og utland vært økende.

Våre aktive instruktører er i all hovedsak medisinstudenter, men flere har også andre erfaringer og utdannelser som paramedisiner, ambulansearbeider eller sykepleier. En del av instruktørene utgjøres også av de som er ferdigutdannede og nå er i arbeid som leger, men som fremdeles er aktive og deltar i AMG på frivillig basis!

AMG er organisert som en prosjektgruppe i Norsk medisinstudentforening og et fagutvalg i ANSA, med det formål å fremme akuttmedisinske kunnskaper og ferdigheter blant norske medisinstudenter.

Hvert år reiser vi til ulike europeiske byer der norske medisinstudenter er samlet, for å tilby våre praktiske kurs. Målet er å styrke den enkelte unge leges forutsetninger for mestring av situasjoner som oppleves som stressfylte og uoversiktlige når de møter den kliniske hverdagen. AMG er et frivillig og ideelt organ som tilbyr kurs og opplæring til kostpris (subsidiert av Nmf og ANSA).

AMG underviser mellom 400-700 medisinstudenter per år og består til enhver tid av omkring 20-30 aktive instruktører.

FORMÅL

Fremme akuttmedisinske ferdigheter og kunnskaper blant norske medisinstudenter ved europeiske medisinske fakultet gjennom å tilrettelegge og gjennomføre undervisning innen det akuttmedisinske fagområdet.

VISJON

Vi ønsker at medisinstudenter skal kunne føle seg godt forberedt på å møte akutte og stressende situasjoner, og oppfylle samfunnets forventninger til dem som helsepersonell. Dette både underveis og etter endt utdannelse, samt både på og utenfor arbeidsplassen.

STYRET 2023-2024

Leder

Andreas Simonsen
Syddansk Universitet, Esbjerg

Økonomiansvarlig

Kristian Lyngøy
Medical University of Bialystok

Fag-/instruktøransvarlig

Vebjørn Sand
Universitetet i Oslo

Kurshelgansvarlig

Mariel B. Bærø
Poznan University of Medical Sciences

Kurshelgansvarlig

Sigurd S. Gjengaar
Jagiellonian University Medical College

Styremedlem

ua
ua