AHLR-Instruktørkurs

NRR-Sertifisert Instruktør i AHLR

AMGs instruktørkurs gir kursledersertifisering i AHLR etter Norsk Resuscitasjonsråd sine retningslinjer og gjør deg til en selvstendig godkjent AHLR-instruktør i NRR-systemet. Det gir deg også mulighet for opptak som ny instruktør i AMG!

Akuttmedisin er ferskvare, og for å opprettholde ferdigheter og kunnskaper er det tre ting som gjelder:
trening, trening og trening.

Vil du bli AMG-instruktør?
Les mer om hvordan du søker, kvalifikasjoner og prosessen

NRRs instruktørkurs i AHLR er for deg som på bakgrunn av en sterk akuttmedisinsk interesse, relevant erfaring/praksis og/eller utdanning er egnet til å kunne undervise andre i AHLR.

Om NRRs instruktørkurs i AHLR

NRRs AHLR-kurs er for deg som på bakgrunn av en sterk akuttmedisinsk interesse, relevant erfaring/praksis og/eller utdanning er egnet til å kunne undervise andre i AHLR.

Videre er det krav fra NRR at du holder minimum 2 AHLR-kurs årlig for å opprettholde kompetansen, og løpende holder deg faglig og pedagogisk oppdatert.

AMG tilbyr altså dette kurset primært til de som har mål og ønske om å bli instruktører i AMG.

Varighet og innhold

Kurset består av tre deler, hvorav kursets oppmøtedel typisk går over en helg fra fredag t.o.m. søndag.

Del 1: (individuell varighet) Deltakerens egenstudie og forberedelse. Instruktørrollen setter betydelige krav til oversikt over AHLR-landskapet og det forutsettes dermed at man behersker AHLR godt i både teori og praksis. I tillegg til dine egne forberedelser i både pensum, kursmateriellet og andre kilder er det et krav at du gjennomfører obligatorisk e-læring på både utøver- og instruktørnivå.

Del 2: ( 2 timer): Møte via skype med en erfaren AHLR-instruktør som blir din personlige veileder gjennom instruktørkurset. På møtet går dere gjennom oppbygningen av AHLR-kurset og det praktiske omkring instruktørutdanningen i AMG. Samtalen er ment for å samstemme forventninger og besvare spørsmål i forkant av instruktørkurset.

Del 3: (21 timer) Praktisk oppmøtedel ifm. en av våre kurshelger. Her blir det mye praktisk AHLR-trening i gruppe med de andre instruktørkursdeltakerne, hvor vi samtidig fokuserer på instruktørrollen og pedagogikk. Instruktørkursdeltakerne får i løpet av denne helgen også være med å holde sitt første AHLR-kurs, sammen med sin veileder.

Etter at alle tre deler er gjennomført og bestått, oppnår du kursbevis og godkjenning fra NRR som AHLR-instruktør.

Kurset inkluderer

  • Fysiske kursbøker fra NRR
  • E-læringer fra NRR
  • Kursdiplom
  • NRR-godkjenning som AHLR-instruktør
  • AMGs Pocketmask (til odel og eie)
  • Lunsj gjennom hele kurshelgen
  • Mulighet for opptak som instruktør i AMG

Priser

  • Nmf og ANSA-medlem: 1 500 kr
  • Ikke-medlem: 3 200 kr

Påmelding

AMG holder i utgangspunktet kun 1 eller 2 instruktørkurs årlig, med det formål å sikre rekruttering av nye engasjerte instruktører i AMG. Kursplassene legges derfor ikke ut for åpent salg, men tildeles ved søknad. Søkere som er motiverte og ønsker å bli tatt opp som faste instruktørmedlemmer i AMG, prioriteres.