Akuttmedisinsk Ultralydkurs

AMGs Akuttmedisinsk Ultralydkurs gir deg en innføring i generell ultralydbruk med fokus på akutte tilstander. Kurset har som hovedmål å gjøre deg kjent med ultralyd som et diagnostisk verktøy og sikre basale kunnskaper og ferdigheter rundt bruken av håndholdte apparater som finnes i et vært akuttmottak, og som etter hvert blir mer vanlig å se på blant annet legevakter og fastlegekontorer.