BLI KURSBY

Vil du at din studieby skal bli AMGs neste stoppested?

Hvert år arrangerer Akuttmedisinsk Gruppe 4-6 kurshelger i ulike europeiske byer

Ved å fylle ut vårt søknadsskjema kan du/dere søke om å få AMG til deres by.

Hvilke byer som får besøk av AMG fastsettes av AMGs styre. Vi forsøker etter beste evne å besøke alle interesserte byer med jevne og rettferdige mellomrom, samtidig som vi gjør en vurdering ifht. hvor etterspørselen er størst og plassering med tanke på at også studenter fra nærliggende studiebyer kan delta osv. for å nå ut til flest mulig.

Vi har god erfaring med å arrangere kurshelgene i samarbeid med Nmf-kontaktpersoner og/eller ANSA-styrene i de ulike byene, men hvem som helst kan i prinsippet også søke og stille som kontaktperson for å få AMG til sin by.

Ved spørsmål ta kontakt med oss