Lurer du på hvordan du kan bli AMG-Instruktør

Akuttmedisinsk Gruppe (AMG) består til en hver tid av ca. 20-30 aktive instruktører, som reiser rundt i Europa og holder kurs for norske medisinstudenter i utlandet. For å opprettholde denne aktiviteten er vi avhengig av en løpende tilvekst av nye, lovende og motiverte instruktørkandidater, som har lyst til å være med å utgjøre AMGs instruktørgruppe i fremtiden.

Lurer du på hvordan du kan bli
aMg-instruktør?

Akuttmedisinsk Gruppe (AMG) består til en hver tid av ca. 20-30 aktive instruktører, som reiser rundt i Europa og holder kurs for norske medisinstudenter i utlandet. For å opprettholde denne aktiviteten er vi avhengig av en løpende tilvekst av nye, lovende og motiverte instruktørkandidater, som har lyst til å være med å utgjøre AMGs instruktørgruppe i fremtiden.

Les Mer Under

De fleste som søker og blir nye instruktører i AMG er selv medisinstudenter. Dette er allikevel ikke et krav, og det er åpent for alle interesserte å søke.

En forutsetning til deg som ønsker å bli AMG-instruktør, er at du deler et brennende engasjement og interesse for å bli en dyktig instruktør og formidler av akuttmedisin! Du trenger ikke være ferdig utlært instruktør når du søker, men må være egnet, motivert og ha lyst til å tilegne deg både kunnskapene og de pedagogiske ferdighetene som kreves for å instruere andre.

Flere av våre instruktører har i tillegg andre bakgrunner som sykepleiere, ambulansearbeidere, paramedic, forsvaret eller har blitt ferdigutdannede leger, men dette er heller ikke påkrevd. 

Vi søker deg som gjennom din kjennskap til AMG kunne tenke deg å være med i gruppen, holde kurs og spre det akuttmedisinske budskap til norske medisinstudenter i utlandet!

Første skritt på veien til å bli instruktør i AMG, er å bli godkjent AHLR-instruktør gjennom deltakelse på vårt NRR-godkjente AHLR-instruktørkurs.

Instruktørkurset avholdes 1 eller 2 ganger årlig ifbm. enkelte av våre kurshelger, med det formål å sikre rekrutteringen av nye engasjerte instruktører i AMG. Kurset har et begrenset antall plasser som tildeles ved søknad. 

Søkerne som synes å være mest motivert og kvalifiserte for å bli tatt opp i AMG prioriteres og får tilbud om kursplass.

Tildelt plass, bestått instruktørkurs og oppnådd status som NRR-godkjent AHLR-instruktør gir riktignok ikke garantert opptak i AMG.

Opptak av nye instruktører utføres av AMGs styre i etterkant av hvert instruktørkurs, basert på ferdigheter og personlig egnethet som vises i løpet av instruktørkurset. 

 • Gyldig status og dokumentasjon som NRR-godkjent AHLR-utøver
 • Gode ferdigheter og forkunnskaper i BHLR og AHLR

Etter bestått instruktørkurs OG opptak som AMG-instruktør forventes du å:

 • Årlig delta på minimum to av AMGs kurshelger
 • vedlikeholde instruktørkompetansen iht. både interne og NRRs krav

Sterk motivasjon for å bli AMG-instruktør

Godt humør og et brennende engasjement

Gode samarbeidsevner

Gode kommunikative og sosiale ferdigheter

Lyst og potensiale for å lære bort til andre

Formidlingsevne

Relevant klinisk og/eller pedagogisk erfaring

Gyldig status som NRR-godkjent HHLR-utøver

Venner og gode kollegaer for livet – i det du reiser Europa rundt med en humørstemt og ivrig AMG-gjeng som deler mange felles interesser.

En unik læringsarena – både gjennom det å undervise andre, og ved deltakelse i AMGs faglige miljø.

Spennende og faglige utfordringer på løpende bånd

AMG dekker naturligvis reise og opphold ifm. kurshelger etter opptak som instruktør

45496803_2043797362308605_7679694472082358272_n

Dekker utgifter ifbm. gjennomføring av instruktørkurset, i tillegg til kursmateriell og lunsj.

 • NMF og ANSA-medlem: 1 300 kr
 • Ikke-medlem: 2 900 kr
 • Personalia og praktiske opplysninger.
 • Beskrivelse av motivasjon, kvalifikasjoner og hvorfor du vil bli AMG-instruktør?
 • CV
 • Kursbevis i NRRs AHLR-kurs

Nytt fra 2018/2019 er at vi har utarbeidet et elektronisk søknadsskjema som vil være tilgjengelig kontinuerlig. Du kan når som helst sende inn din søknad, men den vil først bli vurdert ifm. utlysningen av neste instruktørkurs og at det settes en søknadsfrist (når tid og sted for gjennomføringen er bestemt) .

 • Sted: Szczecin
 • Dato: 21.-23. februar
 • Søknadsfrist: 12.01.2020

Er det noe du lurer på?
Ikke nøl med å ta kontakt med vår fag-/instruktøransvarlig, Kristoffer Øverli Andersen