Dette kurset er under revidering og tilbys ikke for øyeblikket. Siden oppdateres fortløpende (03.01.2024). 

Turnusforberedende Akuttkurs

Er du klar for å møte din første pasient?

AMGs Turnusforberedende Akuttkurs – tidligere Akuttkurs 5.-6.studieår – gir deg en hel dag med realistisk scenariotrening og nyttig repetisjon av de viktigste behandlingsprinslippene du som student med lisens eller nyutdannet lege, må kunne!

For at du som lege skal ta de rette beslutningene i akutte situasjoner som krever raske valg, er det tre ting som gjelder:
trening, trening og trening.

Bli med og forbered deg på dagen som lege!

Turnusforberedende Akuttkurs kobler alt du har lært sammen og gir deg verktøyene som hjelper deg gjennom dine første dårlige pasienter.

Om kurset

Kurset tar utgangspunktet i den akutte pasientundersøkelsen med ABCDE i fokus. Vi gjennomgår undersøkelsene, typiske funn, tilstander og ikke minst behandlingstiltak – bokstav for bokstav. Det blir korte teoretiske seanser gjennom hele dagen, før vi gjennomfører flere caser og sørger for å øve ferdighetene i praksis gjennom realistisk simulering av akuttmedisinske tilstander.

Sammen med de andre deltakerne vil du presenteres for en pasient og må fysisk undersøke, vurdere og behandle pasienten. Scenarioene vil utspille seg i varierende og aktuelle omgivelser med de tilhørende behandlingsmuligheter som prehospital (legevakt/legekontor/hjemmebesøk/ambulanse) eller i sykehus og akuttmottak. Vi vektlegger å gjøre simuleringen så relevant som mulig for den hverdagen du vil møte i ditt kommende arbeid etter studiet.

Til treningen bruker vi realistisk simuleringsutstyr og hjelpemidler som vil være gjenkjennelig når du kommer ut i arbeidslivet. På den måten trenes alle ferdigheter. For eksempel må glassampullene knekkes og medikamenter trekkes opp i riktig dose før de administreres i venetilgangen som du må etablere. Før du får EKG-et i hånden må alle ledninger kobles opp, vil du vite blodtrykk må BT-mansjetten tilkobles osv. Pasientens vitalia kan hele tiden overvåkes på en monitor som styres av instruktøren/fasilitatoren.

Kursets oppbygning

Mer informasjon kommer.

Krav til deltakeren

Kurset er målrettet medisinstudenter som har fullført preklinisk del av medisinstudiet og nærmer seg sine første legejobber. Det stilles derfor krav om at man er på 5. eller 6. studieår. Utover dette stilles det ingen krav for å delta.

Krav til forberedelse

Det er ingen obligatoriske krav om forberedelse til dette kurset, men vi vil i forkant sende ut informasjon på e-post til deltakerne med noen gode kilder til informasjon og temaer som det kan være aktuelt å lese seg litt opp på for å få bedre utbytte og mer tid til praksis på kursdagen.

Kurset inkluderer

  • Kursdiplom
  • AMGs “huskekort” med akuttmedisinsk pasientundersøkelse i kittellomme-format
  • Lunsj under kursdagen

Priser

  • Nmf- og ANSA-medlem: 590 kr
    Ikke-meldem: 1 090 kr

Varighet

Kursvarighet: 09.00-17.00

Se kurshelgens program for hvilke dager kurset tilbys.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss.

Vi kan love en dag fylt av spenning og moro, hvor du lærer å takle situasjoner det bare er et tidsspørsmål før du havner i