Turnusforberedende Akuttkurs

Tidligere "AMGs Akuttkurs 5.-6. studieår"

AMGs grunnleggende akuttkurs stiller ingen krav til forkunnskaper og passer for deg som vil bli tryggere på å håndtere akutte skader og sykdom. Kurset gjør deg både i stand til å møte situasjoner uforberedt på fritiden hvor det stilles en forventning til deg som helsepersonell at du vet hva du skal gjøre, og ellers hendelser i din arbeidshverdag og tidlige karriere i helsevesenet.

Lyst å være med på kurs?

Kurset tar utgangspunktet i den akutte pasientundersøkelsen med ABCDE i fokus. Vi gjennomgår undersøkelsene, typiske funn, tilstander og ikke minst behandlingstiltak – bokstav for bokstav. Det blir korte teoretiske seanser gjennom hele dagen, før vi gjennomfører flere caser og sørger for å øve ferdighetene i praksis gjennom realistisk simulering av akuttmedisinske tilstander.

Sammen med de andre deltakerne vil du presenteres for en pasient og må fysisk undersøke, vurdere og behandle pasienten. Scenarioene vil utspille seg i varierende og aktuelle omgivelser med de tilhørende behandlingsmuligheter som prehospital (legevakt/legekontor/hjemmebesøk/ambulanse) eller i sykehus og akuttmottak. Vi vektlegger å gjøre simuleringen så relevant som mulig for den hverdagen du vil møte i ditt kommende arbeid etter studiet.

Til treningen bruker vi realistisk simuleringsutstyr og hjelpemidler som vil være gjenkjennelig når du kommer ut i arbeidslivet. På den måten trenes alle ferdigheter. For eksempel må glassampullene knekkes og medikamenter trekkes opp i riktig dose før de administreres i venetilgangen som du må etablere. Før du får EKG-et i hånden må alle ledninger kobles opp, vil du vite blodtrykk må BT-mansjetten tilkobles osv. Pasientens vitalia kan hele tiden overvåkes på en monitor som styres av instruktøren/fasilitatoren.

Bli med på AMGs turnusforberedende akuttkurs for 5.-6. studenter du også!

Vi kan love en dag fylt av spenning og moro, hvor du lærer å takle situasjoner det bare er et tidsspørsmål før du havner i

Krav til deltakeren

Kurset er målrettet medisinstudenter som har fullført preklinisk del av medisinstudiet og nærmer seg sine første legejobber. Det anbefales derfor at man er på 5. eller 6. studieår. Utover dette stilles det ingen krav for å delta.

Krav til forberedelse

Det er ingen obligatoriske krav om forberedelse til dette kurset, men vi vil i forkant sende ut informasjon på e-post til deltakerne med noen gode kilder til informasjon og temaer som det kan være aktuelt å lese seg litt opp på for å få bedre utbytte og mer tid til praksis på kursdagen.

Kurset inkluderer

  • Kursdiplom
  • AMGs “huskekort” med akuttmedisinsk pasientundersøkelse i kittellomme-format
  • Lunsj under kursdagen

Pris

Nmf- og ANSA-medlem: 590 kr
Ikke-meldem: 1 090 kr

Ikke-student: 4300 kr

Varighet

Kursvarighet: 6-8 timer
Lunjs er inkludert i prisen

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss.