AHLR-Repetisjon

NRR-Godkjent Repetisjonskurs

Dette er kurset for deg som allerede har deltatt på et NRR-godkjent AHLR-kurs tidligere, men trenger gjenoppfriskning for å vedlikeholde kompetansen og opprettholde statusen som «NRR-godkjent AHLR-utøver».

Her får du tre timer med utelukkende praktisk trening av AHLR sammen med andre kvalifiserte utøvere og en NRR-sertifisert AHLR-instruktør.

Bli med på resertifisering i AHLR med AMG

Etter NRRs krav til vedlikehold av godkjenningen som AHLR-utøver bør dette kurset tas årlig!

Gjennom realistiske scenarioer og med utstyr som tilsvarer det du møter ute i den kliniske hverdagen, får du trent AHLR i praksis og i tråd med NRRs nyeste retningslinjer.

NRRs krav til vedlikehold av godkjenning som AHLR-utøver

 • Anbefales hvert halvår:
  • Øve lokalt med instruktør eller med trente kolleger
 • Krav hvert år:
  • Bestå e-læringen for AHLR-utøvere
  • Bestå repetisjonskurs med instruktør
 • Ved større endringer i retningslinjene:
  • Bestå aktuelt oppdateringskurs, evt. nytt grunnkurs

Krav til deltakeren

For å kunne delta på kurset skal man ha gyldig kursbevis som AHLR-utøver fra NRR. I tillegg skal kompetansen være vedlikeholdt ihht. ovenstående krav fra NRR.

Dersom du ikke oppfyller kravene til vedlikehold av din NRR-godkjenning, eller har deltatt på nytt grunnkurs etter at siste retningslinjer ble sluppet, må du delta på nytt grunnkurs i AHLR.

Om Venekanylering

Å etablere en PVK eller IV-tilgang er på generelt grunnlag en viktig og mye brukt ferdighet som kommende helsepersonell. En venetilgang er også helt avgjørende for å kunne utføre AHLR med medisinering.

På AHLR-kurset er det begrenset tid og dette er derfor noe vi ikke rekker å trene mye på. Vi kan dermed også anbefale deltakelse på vårt Injeksjonskurs i løpet av kurshelgen, hvor du får en full dag med mengdetrening på denne anvendelige ferdigheten og mye mer.

Kurset Inkluderer

 • Kursdiplom
 • Elektronisk kursbok fra NRR
 • E-læring fra NRR (inkl. lisenskode)

Krav til forberedelse

Før oppmøte på den praktiske kursdagen skal e-læring i AHLR være bestått ila den siste måneden før kurset. Det forventes at man har god kjennskap til læreboken i AHLR og frisker opp teorikunnskapene før man møter til kurset.

Dersom bestått e-læring ikke kan dokumenteres på kursdagen kan du ikke delta på kurset.

Pris

 • Nmf- og ANSA-medlem: 450 kr
 • Ikke-medlem: 790 kr

Varighet

 • 3 timer