AMG holder AHLR-instruktørkurs i Riga 20.-22.oktober og søker deltakere!

Nå søker vi kandidater som ønsker å bli godkjente AHLR-instruktører etter Norsk Resuscitasjonsråd standard, og samtidig har et ønske om å bli en del av instruktørmassen i Akuttmedisinsk Gruppe (AMG).

Å delta på vårt AHLR-instruktørkurs gir status som autorisert instruktør i NRR-systemet. Dette er første skritt på veien til å bli med i AMGs instruktørmasse. Etter kurset tar vi opp kandidater som faste medlemmer på bakgrunn av behov, ferdigheter og personlig egnethet.

Les mer om vårt instruktørkurs her.

Krav til søkeren

  1. Dokumentasjon på bestått AHLR-utøver (med diplom fra NRR)
  2. Må kunne demonstrere gode BHLR og AHLR ferdigheter på første kursdag.
  3. Bestått kursprøve del 1 (e-læring) innen 3 uker før kursstart.

(Egenandel for instruktørkurs og godkjenning i NRR-systemet som AHLR-instruktør er 1 800,- for Nmf/ANSA-medlemmer og 3 200,- for ikke-medlemmer)

Skriftlig søknad og CV som inneholder hvorfor du er motivert og interessert i deltakelse på AHLR-instruktørkurs og opptak i AMG sendes i pdf-format til styret@akuttmedisinskgruppe.no.

Søknadsfrist er 24. september klokken 20.00!!!