AHLR Instruktørkurs (NRR-godkjent)

 AHLR Instruktørkurs (NRR-godkjent)

AMGs instruktørkurs gir kursledersertifisering i AHLR etter Norsk Resuscitasjonsråd sine retningslinjer og gjør deg til en selvstendig godkjent AHLR-instruktør i NRR-systemet. Ved søknad om deltakelse på instruktørkurset prioriteres søkere som er motiverte og videre ønsker å bli tatt opp som faste instruktørmedlemer i AMG. Tildelt plass på selve instruktørkurset gir allikevel ikke garantert opptak i AMG, da det blant annet vil bli vurdert opp mot behov, ferdigheter og personlig egnethet.

instruktorbilde_01

Målgruppe

Vi søker deg som gjennom din kjennskap til AMG kunne tenke deg å være med i gruppen, holde kurs og spre det akuttmedisinske budskap til norske medisinstudenter rundt om i Europa. Målgruppen for AMGs AHLR-instruktørkurs er medisinstudenter (og andre helsearbeidere) med status som godkjent AHLR-utøver i NRR-systemet og som gjennom akuttmedisinsk interesse, tilknytning til arbeidsplass eller studieaktiviteter egner seg til å instruere i blant annet AHLR.

Du må ha mulighet til å avholde minimum to AHLR-kurs i året for å opprettholde din instruktørgodkjenning.

Krav til søkeren

  1. Dokumentasjon på bestått AHLR-utøver (med diplom fra NRR)
  2. Må kunne demonstrere gode BHLR og AHLR ferdigheter på første kursdag.
  3. Bestått kursprøve del 1 (e-læring) innen 1 mnd før kursstart.

Skriftlig søknad med relevant erfaring, redegjørelse for motivasjon og interesse for deltakelse på AHLR-instruktørkurs samt eventuelt opptak i AMG sendes styret@akuttmedisinskgruppe.no.

Varighet og innhold
Kurset består av tre deler som totalt utgjør 26 timer.

Del 1: ( 2 timer): Skypemøte med en erfaren AHLR-instruktør som går gjennom oppbygningen av AHLR-instruktørkurset og instruktørutdannelsen. Samtalen er ment for å samstemme forventninger og besvare spørsmål i forkant av kurset.

Del 2: (5 timer) Er deltagernes egenstudie. Instruktørrollen setter betydelige krav til oversikt over AHLR-landskapet.  Deltagerne skal i forkant av kurset gå gjennom artikler etter litteraturliste fra AMG.

Del 3: (19 timer) Selve kurshelgen.  Her blir det mye AHLR-trening med fokus på instruktørrollen og pedagogikk. Deltakerne for også rollen som hjelpeinstruktør på et av våre ordinære kurs denne helgen. I løpet av helgen godkjennes du som instruktør i NRR AHLR.

 

Priser

  • Nmf og ANSA-medlem: 1 600 kr
  • Ikke-medlem: 3 200 kr

Instruktørhefte blir sendt til deltakeren ved påmelding.

Har du spørsmål kan vår instruktøransvarlige, Tamer, kontaktes på: tamer.rieck.hassan@akuttmedisinskgruppe.no