AHLR utøverkurs

AHLR grunnkurs (NRR-godkjent)

AHLR – Avansert Hjerte-Lunge-Redning

AHLR På vårt NRR-godkjente AHLR-kurs lærer du å behandle hjertestans iht. gjeldende norske retningslinjer i avansert hjerte-lungeredning! Her får du en praktisk kursdag i små grupper med mye «hands on», realistisk stanssimulering og flinke instruktører. Kurset gir kursbevis fra NRR og status som godkjent AHLR-utøver. Film & klipp: Magnus Nygaard

Publiée par Akuttmedisinsk gruppe (AMG) sur Vendredi 11 janvier 2019

Norsk grunnkurs i «Avansert HLR» er utarbeidet av Norsk Resuscitasjonsråd for alt helsepersonell som er involvert i avansert behandling av hjertestans hos voksne. Kurset er egnet for medisinstudenter som skal lære AHLR og har høy nytteverdi både i studiene, studiejobben, den kommende legerollen og på CV’n som jobb- og turnussøker.
 
NRRs AHLR-kurs ble i 2016 fornyet til et 4-5 timer kurs, men stiller nå høyere krav til forkunnskaper. For at medisinstudenter skal være kvalifisert til deltakelse og få fullt utbytte av kurset, tilbyr AMG dermed NRR AHLR fremdeles som et fullt dagskurs. Første del av kursdagen forberedes du og oppfrisker forkunnskapene til AHLR-kurset gjennom trening av praktiske grunnleggende ferdigheter i HLR.
 
20160228_AMG_0277AHLR er et praktisk kurs der du som kursdeltaker lærer å behandle hjertestans, herunder basal HLR, defibrillering, bruk av hjelpemidler og medikamenter i team. Kurset er bygget opp av en teoretisk forberedelsesdel som du gjør hjemme før kursdagen i form av e-læring og elektronisk kursbok. Den praktiske kursdagen samarbeider du med andre deltakere som et team bestående av helsepersonell i virkelighetsnære scenarioer. Dere trener for eksempel som et stansteam på sykehus, legevakt eller ambulanse.
 
Det faglige innholdet i kurset bygger på retningslinjer publisert i 2015 av European Resuscitation Council (ERC), og deretter tilpasset av Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).
 

20160227_AMG_0083Krav til deltakeren
For å kunne delta på kurset skal man være 3.-6. års medisinstudent. Det kreves dessuten grunnleggende forkunnskaper i grunnleggende hjerte-lungeredning. 

Ved AMGs kurshelger arrangerer vi som hovedregel HHLR-kurs slik at du kan delta på dette fredag, samme helg som du deltar på AHLR, dersom du ikke oppfyller kravene om grunnlegende HLR-ferdigheter fra tidligere.

Fra NRRs retningslinjer:
«Som AHLR utøver bør du ha gode ferdigheter i praktisk HLR med fokus på riktig frekvens og dybde av brystkompresjoner. Det er ikke et krav, men spesielt for helsepersonell med manglende eller liten HLR-erfaring, anbefales det sterkt å ta HHLR-kurset før AHLR kurset. »

Krav til forberedelse
Før oppmøte på den praktiske kursdagen skal tilsendt kursbok være gjennomlest og e-læring bestått i AHLR. Dersom dette ikke kan dokumenteres på kursdagen kan du ikke delta på kurset.

Lisens til elektronisk kursbok og e-læring sendes ut til påmeldte kursdeltakere på e-post, senest 2 uker før kurs. Er du påmeldt til vårt AHLR-kurs og har ikke mottatt denne informasjonen er det viktig at du tar kontakt.

Kurset inkluderer 

  • Elektronisk kursbok fra NRR
  • E-læring fra NRR
  • Kursdiplom
  • NRR-godkjenning som AHLR-utøver (les mer om vedlikeholdskrav)
  • AMGs Pocketmask (til odel og eie)
  • Lunsj under kursdagen
  • 1,5 time BHLR-oppfriskning før kursdagen (med forbehold enkelte kurshelger)*
Priser
  • Nmf og ANSA-medlem: 790 kr
  • Ikke-medlem: 1 550 kr

Varighet
ca. 8-9 timer
Lunsj er inkludert i prisen

*Inkludert BHLR-trening (annonseres ifm. kjøp av kursplass)
Ved de fleste kurshelger inkluderes 1-1,5 time oppfriskning i basal HLR fredag kveld ved kjøp av AHLR-kursplass (AHLR arrangeres lørdag og søndag). Dette er et ekstratilbud fra AMG til deg som deltaker, for at du skal stille godt forberedt og få et bedre utbytte av kursdagen. Dette er kun snakk om oppfriskning og oppfyller ikke alene NRRs krav om gode forkunnskaper i HLR før deltakelse på AHLR. Føler du deg usikker på grunnleggende HLR i praksis bør du i stedet melde deg på 3-timerskurset HHLR som arrangeres på samme tidspunkt.