For medisinstudenter - Av medisinstudenter

AMGs aktive instruktører er i all hovedsak medisinstudenter med en forkjærlighet for akuttmedisin. Vi møtes to til tre ganger per semester under AMGs Kurshelg, hvor vi deler vår lidenskap og kunnskaper rundt akuttmedisinske temaer. 

AMG har i mange år formidlet flere av kurskonseptene til Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) til norske medisinstudenter i utlandet. Alle AMG-instruktørene er sertifiserte AHLR-instruktører.

NRR er et faglig, nasjonalt organ som forvalter norske medisinskfaglige retningslinjer for gjenopplivning av nyfødte, barn og voksne. NRR forvalter flere kurskonsepter.

AHLR
GRUNNKURS

Det NRR-sertifiserte kurset i Avansert Hjerte- og Lungeredning. Norske retningslinjer.

HHLR
GRUNNKURS

Det NRR-sertifiserte kurset i Hjerte- og Lungeredning for Helsepersonell. Norske retningslinjer.

Virkelighetsnært Utstyr

Akuttmedisin læres best gjennom en praktisk tilnærming. Vi har fokus på små grupper og realistisk øvingsutstyr. Dette bidrar til å forberede deltakeren til hverdagen i helsevesenet. 

Bli AMG-instruktør

For å kunne reise rundt i Europa og holde kurs for norske medisinstudenter i utlandet, er vi avhengig av en løpende tilvekst av nye, lovende og motiverte instruktørkandidater som har lyst til å være med å utgjøre AMGs instruktørgruppe i fremtiden.

Kurskatalog

Akuttmedisinsk Gruppe tilbyr et knippe akuttmedisinske kurs spesielt relevante for deg som studerer medisin. Noen av kursene er også relevante for øvrige helsefagsstudenter.

Som helsepersonell vil du før eller siden komme i kontakt med akutt syke- eller skadde pasienter, enten på eller utenfor arbeid. Samfunnet forventer at helsepersonell er i stand til å handle. Våre kurs er relevante både for deg som ønsker å arbeide innenfor det akuttmedisinske fagområdet og deg som ønsker å arbeide med helt andre ting.