Ta kontakt med styret (styret@akuttmedisinskgruppe.no) med følgende info:

– Hvor du tok AHLR-kurset
– Når du tok AHLR-kurset
– Hvilken kursleder som underskrev det norske kursbeviset

Vi sender deg så en engelsk oversettelse på mail.