I November ble det klart at ANSA støtter AMG med 75 000 kr til innkjøp av nytt utstyr.

Akuttmedisinsk gruppes viktigste misjon er å holde kurs etter ypperste kvalitet. Første steg på veien er dyktige instruktører. Dette sørges for gjennom god opplæring av nye instruktører samt intern kompetansehevning og god oppfølging av nåværende instruktører. Videre økes kvaliteten på kursene med utstyr av god kvalitet. Det er viktig at kursdeltagerne får en så realistisk opplæring som mulig, både når det kommer til frie luftveier og kompresjoner gjennom gode øvingsdukker, og det medisinske utstyret som brukes under en stans.

I oktober 2012 ble AMG opplyst om at ANSA ville dele ut ekstra midler til fagutvalg som trengte det mest. AMG sendte raskt ut en søknad og beskrev situasjonen rundt utstyr. Kort tid etter ble det klart at AMG ville bli støttet med hele 75000 kr – det største beløpet AMG har mottatt noen gang.

Tidligere har mye av utstyret i AMG bestått av avlagt utstyr som vi har vært så heldige å få, takket være iherdige instruktører. Utstyret har gjort god nytte, men etter flere år og nærmere 1000 kursdeltagere  er mye klart for utskiftning. I tillegg har AMG vokst seg større, noe som selvfølgelig gir et økt behov for utstyr.

AMG takker ANSA så mye for støtten, og ser frem til en kursvår med enda bedre utstyr.