Da er nok et AMG-år over for denne gang og vi er allerede i gang med planleggingen av kurs til høsten. Dette skoleåret har vi besøkt Budapest, Riga for første gang, holdt et stort kurs i Krakow, og et mindre i Odense. Vi håper alle som har deltatt tar vare på de kunnskaper til har tilegnet seg. Som vi alle vet, akuttmedisinkunnskaper er ferskvare og må trenes på.
Til høsten ønsker vi å besøke andre byer.  Så sitter det en ildsjel og ønsker å tilrettelegge for AMG-kurs i sin studieby, ta kontakt med oss på styret@akuttmedisinskgruppe.

Så med det ønsker AMG takk for i år og lykke til, til alle som er igang med eksamener og en god sommer!