Nok et kurshalvår er over med kurshelger i Szczecin og Brno. AMG har møtt mange flinke og engasjerte medisinstudenter som følte seg trygge på hvordan de skulle håndtere hjertestans etter AHLR-kurs, lærte avansert førstehjelp på akuttkurset, ble tryggere på venekanylering og intraossøs nål på IV/IO-kurset.

I tillegg var AMG å treffe på Nmf Utlands fagseminar i Budapest og på Norsk Akuttmedisinsk Studentforum (NAMS) i Oslo.

Planleggingen av kurshøsten 2014 er i gang. Ønsker du at AMG skal komme til din studieby å holde kurs? Vi trenger engasjerte medisinstudenter som kan være våre kontaktpersoner i kursbyene. Er du en slik ildsjel? Vil du være personen som sørger for økt akuttmedisinsk kunnskap blant dine medstudenter?

 

Vi holder følgende kurs:

Send en mail til styret@akuttmedisinskgruppe!