AMGs styre 2018/2019

Leder

Vebjørn Sand
vebjorn.sand@akuttmedisinskgruppe.no

Økonomiansvarlig

Terese Kleven, studerer i Bialystok, Polen
terese.kleven@akuttmedisinskgruppe.no

Fag-/instruktøransvarlig

Kristoffer Øverli Andersen, studerer i København, Danmark
koa@akuttmedisinskgruppe.no

Kurskoordinator

Vilde Øverlien Dåstøl, studerer i Krakow, Polen
vilde.dastol@akuttmedisinskgruppe.no

Utstyrsansvarlig

Jasmin Andresen, studerer i Warszawa, Polen
jasmin.andresen@akuttmedisinskgruppe.no

Informasjon- og PR-ansvarlig

Sara Marie Pettersen, studerer i Odense, Danmark
sara.marie.pettersen@akuttmedisinskgruppe.noo

Styremedlem

Vakant