TIL INFORMASJON!

Nettsiden om Akuttmedisinsk Injeksjonskurs er ikke oppdatert etter at kurset kom i nytt format. Siden er, fram til den blir oppdatert, fortsatt informativ og gir nyttig og praktisk informasjon rundt kurset. Teksten knyttet til intravenøs og intraossøs tilgang er fortsatt gjeldene. 

Vh Styret

Akuttmedisinsk Injeksjonskurs

Tidligere "IV & IO-kurs"

Dette er AMGs kurs i etablering av både intravenøs og intraossøs tilgang. Manglende ferdigheter i dette gjør at man som lege kan bli stående med en kritisk syk eller skadet pasient uten tilgang til å gi medikamenter, blodprodukter eller væske. For å bli trygg i venekanylering er det tre ting som gjelder: trening, trening og trening.

Lyst å være med på kurs?

AMGs kurs i intravenøs og intraossøs tilgang gir en full dag med grunnleggende opplæring og praktisk trening i etablering av intavenøs tilgang. Dette øves både på treningsarm og skarpt på medstudenter. Du får også prøve oppkoblingen av infusjonssett for å gi væske med mer.

Intraossøs tilgang

Kurset inkluderer også opplæring i den geniale backup-løsningen, intraossøs tilgang. EZ-IO (Intraossøs drill-løsning) er ofte tilgjengelig, både på sykehus og flere og flere steder prehospitalt, men ikke alle helsepersonell har hørt om denne eller er trygge på bruken
av den. Prinsippet dreier seg om å “drille” en kanyle inn i beinmargen, typisk i tibia eller humerus, for å skaffe tilgang til blodbanen den veien. Denne er svært treffsikker og kan være god i akuttsituasjoner hvis venene ikke lar seg treffe av en PVK. IO-løsning er blant annet sterkt anbefalt i nasjonale og internasjonale HLR-retningslinjer som backup ifm. hjertestans. 

Høres det vondt ut? Det er det nødvendigvis ikke. Selve drillingen sies å være sammenlignbar med å få en litt vond venekanyle i håndbaken, men du kan uansett slappe av: IO trenes uansett med demodriller på demobein under kurset.

Krav til deltakeren

Kurset er åpent for studenter på ALLE studieår!
Målet er at du som nybegynner skal kunne få all den veiledning du trenger til å gjennomføre dine første vellykkede stikk.
For deg som har du stukket en del er dette kurset også perfekt for trening under organiserte rammer og under kyndig veiledning.

Krav til forberedelse

I utgangspunktet er det ingen krav, men er du nysgjerrig kan du gjerne lese deg opp både på prosedyren i venekanylering og se noen youtube-videoer om intraossøs løsning på forhånd.

Kurset inkluderer

  • Materiell til gjennomføring av kursdagen
  • Kursdiplom
  • Lunsj under kursdagen

Pris

  • Nmf og ANSA-medlem: 350 kr
  • Ikke-medlem: 700 kr

Kursets varighet: ca. 6 timer eller til alle vener er oppbrukt