Grunnleggende Akuttkurs

Undersøkelsesmetodikk og behandlingstiltak

AMGs Grunnleggende Akuttkurs stiller ingen krav til forkunnskaper og passer for deg som vil bli tryggere på å håndtere akutte skader og sykdom. Vi kan love en dag fylt av spenning og moro, hvor du lærer å takle situasjoner det bare er et tidsspørsmål før du havner i. Det tidligere “Akuttkurs 1.-2. studieår” har nå fått ny drakt og drar deg gjennom en hel dag med praktisk ferdighetstrening og simulering med realistiske kasuistikker. 

For å bli trygg i akuttmedisin, er det tre ting som gjelder:
trening, trening og trening.

Vil du være med på vårt Grunnleggende Akuttkurs? 

Kurset gjør deg både i stand til å møte situasjoner uforberedt på fritiden hvor det stilles en forventning til deg som helsepersonell, at du vet hva du skal gjøre, og ellers hendelser i din arbeidshverdag og tidlige karriere i helsevesenet.

Kursets Innhold

Her får du en introduksjon til grunnleggende førstehjelp, akuttmedisinsk undersøkelsesmetodikk (ABCDE) og basale behandlingstiltak med og uten utstyr tilgjengelig. 

Etter en fullført kursdag vil du eksempelvis være i stand til å raskt vurdere om pasienten din er kritisk syk eller skadd, håndtere en bevisstløs pasient, effektivt stanse en blødning, gjenkjenne symptomene på hjerneslag og hjerteinfarkt, kjenne til grunnprinsipper ved håndtering av alvorlig skade og mye mer.

Kursdagen vil i all hovedsak bestå av praktiske øvelser med følgende hovedinnhold

 • ABCDE-prinsippet inkludert basale tiltak
 • Spesielle utfordringer med akuttmedisin utenfor sykehus
 • Praktiske scenarioøvelser

Krav til deltakeren

 • Kurset er åpent for studenter på ALLE studieår!
 • Kurset egner seg godt til deg på de første studieårene
 • For deg som har hatt lignende kurs før kan dette være en god repetisjon og god trening

Krav til forberedelse

Det er per nå ingen egen e-læringsmodul på dette kurset, men vi kan anbefale at du leser deg litt opp på de mest vanligste akuttmedisinske problemstillingene, om du ønsker dette. Eksempelvis: hjerneslag, hjerteinfarkt, kramper og etc.

Kurset inkluderer

 • Lunsj under kursdagen
 • Kursdiplom

Varighet

 • 6 timer (dagskurs, inkl. 30 min. lunsj)
 • Kurset holdes vanligvis både lørdag og søndag, kl. 09.00 – 15.00 (oppmøte 08:45)

Pris

 • Nmf- og ANSA-medlem: 450 kr
 • Ikke-medlem: 900 kr