AMGs AKUTTKURS 3.-4. STUDIEÅR

AMGs grunnleggende akuttkurs stiller ingen krav til forkunnskaper og passer for deg som vil bli tryggere på å håndtere akutte skader og sykdom. Kurset gjør deg både i stand til å møte situasjoner uforberedt på fritiden hvor det stilles en forventning til deg som helsepersonell at du vet hva du skal gjøre, og ellers hendelser i din arbeidshverdag og tidlige karriere i helsevesenet.

Lyst å være med på kurs?

Her får du en introduksjon til grunnleggende førstehjelp, akuttmedisinsk undersøkelsesmetodikk (ABCDE) og basale behandlingstiltak med og uten utstyr tilgjengelig. 

Etter en fullført kursdag vil du eksempelvis være i stand til å raskt vurdere om pasienten din er kritisk syk eller skadd, håndtere en bevisstløs pasient, effektivt stanse en blødning, gjenkjenne symptomene på hjerneslag og hjerteinfarkt, kjenne til grunnprinsipper ved håndtering av alvorlig skade og mye mer.

Kursdagen vil i all hovedsak bestå av praktiske øvelser med følgende hovedinnhold

 – ABCDE-prinsippet inkludert basale tiltak
 – Spesielle utfordringer med akuttmedisin utenfor sykehus
 – Praktiske scenarioøvelser

Vi kan love en dag fylt av spenning og moro, hvor du lærer å takle situasjoner det bare er et tidsspørsmål før du havner i

Pris

Nmf- og ANSA-medlem: 590 kr
Ikke-meldem: 1 090 kr

Varighet

Kursvarighet: 6-8 timer
Lunjs er inkludert i prisen

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss.