PageLines- LogoAMGkasd.jpg30. september arrangerte Akuttmedisinsk gruppe (AMG) årsmøte. Årsmøtet ble holdt over skype, noe som fungerte ypperlig med tanke på at AMG har instruktører i 6 ulike land.

 
Under årsmøtet ble AMGs statutter gjennomgått, og flere endringer ble gjort. Endringene gjør det enklere for AMG å dekke instruktørbehovet under kurshelger. Vedtektene finner du her. Forslag til arbeidsprogram for 2013/2014 ble lagt frem og stemt inn. Dette er første året AMG jobber med et arbeidsprogram, og vi gleder oss til å se resultatene av det. Arbeidsprogrammet finner du her.

Videre ble årsrapporten for 2012/2013 gjennomgått, og det ble holdt valg.

 
Styret i AMG 2013/2014:
Leder: Martine Linge Joten
Økonomiansvarlig: Heini I Dali
Instruktøransvarlig: Simen Bøe
Utstyrsansvarlig: Tonje Rogne
Kurskoordinator: Fredrik Nordum
Varamedlem: Ole Petter Grebstad
Varamedlem: Øyvind Blegeberg

 
3 nye instruktører ble valgt inn i styret. AMG takker de avtroppende instruktørene for den fantastiske jobben de har gjort for AMG, og ser frem til et nytt år med nye, dyktige styremedlemmer og instruktører.

Les mer om styret her, og mer om AMG her. Årsmøtereferatet finner du her.