AHLR Repetisjonskurs

AHLR Repetisjonskurs (NRR-godkjent)

Dette er kurset for deg som allerede har deltatt på et NRR-godkjent AHLR-kurs tidligere, men trenger gjenoppfriskning for å vedlikeholde kompetansen og opprettholde statusen som «NRR-godkjent AHLR-utøver».

Etter NRRs krav til vedlikehold av godkjenningen som AHLR-utøver skal dette kurset tas årlig!

Dette repetisjonskurset fra NRR er nytt etter NRRs nyeste retningslinjer og kurskatalog fra 2015/2016. Her får du to timer med utelukkende praktisk trening av AHLR sammen med andre kvalifiserte utøvere og en NRR-sertifisert AHLR-instruktør.

Gjennom realistiske scenarioer og med utstyr som tilsvarer det du møter ute i den kliniske hverdagen, får du trent AHLR i praksis og i tråd med NRRs nyeste retningslinjer.

 
 
NRRs krav til vedlikehold av godkjenning som AHLR-utøver etter retningslinjene fra 2016:
 • Anbefales hvert halvår:
  • Øve lokalt med instruktør eller med trente kolleger
 • Krav hvert år:
  • Bestå e-læringen for AHLR-utøvere
  • Bestå repetisjonskurs med instruktør
 • Ved større endringer i retningslinjene:
  • Bestå aktuelt oppdateringskurs, evt. nytt grunnkurs

Merk: Den enkelte tjeneste, organisasjon eller arbeidsgiver kan sette strengere krav. Hvis man ikke følger NRRs sine retningslinjer for vedlikehold av AHLR utløper godkjenningen som AHLR-utøver innen ett år.

Last ned de fulle retningslinjene

Krav til deltakeren
For å kunne delta på kurset SKAL man ha gyldig kursbevis som AHLR-utøver fra NRR (etter nyeste retningslinjer fra 2015/2016). I tillegg skal kompetansen være vedlikeholdt ihht. ovenstående krav fra NRR.

Dersom du ikke oppfyller kravene til vedlikehold av din NRR-godkjenning, eller har deltatt på nytt grunnkurs etter at siste retningslinjer ble sluppet, må du delta på nytt grunnkurs i AHLR.

Krav til forberedelse
Før oppmøte på den praktiske kursdagen skal e-læring i AHLR være bestått ila den siste måneden før kurset. Det forventes at man tar frem læreboken i AHLR og frisker opp teorikunnskapene før man møter til kurset. 
Dersom bestått e-læring ikke kan dokumenteres på kursdagen kan du ikke delta på kurset.

Kurset inkluderer 

 • Kursdiplom
 • Fortsatt NRR-godkjenning som AHLR-utøver
 • Evnt. elektronisk AHLR-kursbok (for et tillegg på kr 100,-)
Priser (uten AHLR-kursbok – forutsetter at du har tilgang på denne fra før)
 • Nmf og ANSA-medlem: 390 kr
 • Ikke-medlem: 650 kr (eksklusiv AHLR-kursbok
Priser (inkludert elektronisk AHLR-kursbok)
 • Nmf og ANSA-medlem: 490 kr
 • Ikke-medlem: 750 kr

Kursets varighet: ca. 2-2,5 timer