Bli AMG-instruktør

Lurer du på hvordan du kan bli AMG-instruktør?
– i så fall har du kommet rett!

Akuttmedisinsk Gruppe (AMG) består til en hver tid av ca. 20-30 aktive instruktører, som reiser rundt i Europa og holder kurs for norske medisinstudenter i utlandet. For å opprettholde denne aktiviteten er vi avhengig av en løpende tilvekst av nye, lovende og motiverte instruktørkandidater, som har lyst til å være med å utgjøre AMGs instruktørgruppe i fremtiden.

De fleste som søker og blir nye instruktører i AMG er selv medisinstudenter. Dette er allikevel ikke et krav, og det er åpent for alle interesserte å søke.

En forutsetning til deg som ønsker å bli AMG-instruktør, er at du deler et brennende engasjement og interesse for å bli en dyktig instruktør og formidler av akuttmedisin! Du trenger ikke være ferdig utlært instruktør når du søker, men må være egnet, motivert og ha lyst til å tilegne deg både kunnskapene og de pedagogiske ferdighetene som kreves for å instruere andre.

Flere av våre instruktører har i tillegg andre bakgrunner som sykepleiere, ambulansearbeidere, paramedic, forsvaret eller har blitt ferdigutdannede leger, men dette er heller ikke påkrevd. 

Vi søker deg som gjennom din kjennskap til AMG kunne tenke deg å være med i gruppen, holde kurs og spre det akuttmedisinske budskap til norske medisinstudenter i utlandet!

 

Søknads- og opptaksprosessen

Første skritt på veien til å bli instruktør i AMG, er å bli godkjent AHLR-instruktør gjennom deltakelse på vårt NRR-godkjente AHLR-instruktørkurs.

Instruktørkurset avholdes 1 eller 2 ganger årlig ifbm. enkelte av våre kurshelger, med det formål å sikre rekrutteringen av nye engasjerte instruktører i AMG. Kurset har et begrenset antall plasser som tildeles ved søknad. Søkerne som synes å være mest motivert og kvalifiserte for å bli tatt opp i AMG prioriteres og får tilbud om kursplass.

Tildelt plass, bestått instruktørkurs og oppnådd status som NRR-godkjent AHLR-instruktør gir riktignok ikke garantert opptak i AMG.
Opptak av nye instruktører utføres av AMGs styre i etterkant av hvert instruktørkurs, basert på ferdigheter og personlig egnethet som vises i løpet av instruktørkurset. 

Krav til søkeren:

 • Gyldig status og dokumentasjon som NRR-godkjent AHLR-utøver
 • Gode ferdigheter og forkunnskaper i BHLR og AHLR
 • Etter bestått instruktørkurs OG opptak som AMG-instruktør forventes du å:
  • Årlig delta på minimum to av AMGs kurshelger
  • Vedlikeholde instruktørkompetansen iht. både interne og NRRs krav

Egenskaper som kan komme godt med:

 • Sterk motivasjon for å bli AMG-instruktør
 • Godt humør og et brennende engasjement
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikative og sosiale ferdigheter
 • Lyst og potensiale for å lære bort til andre
 • Formidlingsevne
 • Relevant klinisk og/eller pedagogisk erfaring
 • Gyldig status som NRR-godkjent HHLR-utøver

Vi tilbyr:

 • Venner og gode kollegaer for livet – i det du reiser Europa rundt med en humørstemt og ivrig AMG-gjeng som deler mange felles interesser.
 • En unik læringsarena – både gjennom det å undervise andre, og ved deltakelse i AMGs faglige miljø.
 • Spennende og faglige utfordringer på løpende bånd
 • AMG dekker naturligvis reise og opphold ifm. kurshelger etter opptak som instruktør

Egenandel
Dekker utgifter ifbm. gjennomføring av instruktørkurset, i tillegg til kursmateriell og lunsj.

 • Nmf og ANSA-medlem: 1 300 kr
 • Ikke-medlem: 2 900 kr

Søknadens innhold:

 • Personalia og praktiske opplysninger
 • Beskrivelse av motivasjon, kvalifikasjoner og hvorfor du vil bli AMG-instruktør?
 • CV
 • Kursbevis i NRRs AHLR-kurs

Nytt fra 2018/2019 er at vi har utarbeidet et elektronisk søknadsskjema som vil være tilgjengelig kontinuerlig. Du kan når som helst sende inn din søknad, men den vil først bli vurdert ifm. utlysningen av neste instruktørkurs og at det settes en søknadsfrist (når tid og sted for gjennomføringen er bestemt) .

Neste instruktørkurs:

 • Sted: Kommer
 • Dato: Kommer – Neste kurs blir ifm. en av våre kurshelger høsten 2019
 • Søknadsfrist: Kommer
SEND INN DIN SØKNAD HER

Er det noe du lurer på?
Ikke nøl med å ta kontakt med vår fag-/instruktøransvarlig, Kristoffer Øverli Andersen på koa@akuttmedisinskgruppe.no