Bli kursby

Hvordan få AMG til deres by?

Kursbyer for våren 2019 er nå avgjort!
AMG mottok søknader fra rekordmange byer, og vi takker ydmykt for den store interessen. Vi forsøker å velge byer både rettferdig/på rundgang og strategisk ut i fra å kunne nå ut til flest mulig studenter. Om vi ikke kommer til deres by i denne omgang, håper vi at dere allikevel vil delta på kurs i en by i nærheten, og samtidig søke igjen i neste runde!

 

Kursbyer 2019/2020

F.o.m. skoleåret 2019/2020 kommer AMG til å søke etter kursbyer for hele skoleåret i en enkelt runde.
Søknadsrunden vil bli i løpet av våren 2019, tentativt i april/mai.

Ønsker du/dere å få AMG på besøk i deres by er dere hjertelig velkommen til å søke når utlysningen og søknadsfristen kommer.

Søknadsfrist: Foreløpig ikke bestemt

Søknadsskjemaet finner dere HER.

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt!
Send en e-post til styret@akuttmedisinskgruppe.no

Bakgrunnsinformasjon

Hvert år arrangerer Akuttmedisinsk Gruppe (AMG) 4-6 kurshelger i ulike europeiske byer for norske medisinstudenter i utlandet. 

Ved å fylle ut vårt søknadsskjema kan du/dere søke om å få AMG til deres by.

For at AMG skal kunne gjennomføre en kurshelg er vi avhengige av lokale krefter som bistår oss. Vi organiserer det meste og stiller med instruktører, utstyr og tidligere erfaring med å arrangere slike helger, men trenger lokale kontaktpersoner som blant annet bidrar med anskaffelse av lokaler, promotering og fungerer som «kjentmann» under selve helgen.

Vi har god erfaring med å arrangere kurshelgene i samarbeid med Nmf-kontaktpersoner og/eller ANSA-styrene i de ulike byene, men hvem som helst kan i prinsippet også søke og stille som kontaktperson for å få AMG til sin by.

Hvilke byer som får besøk av AMG fastsettes av AMGs styre. Vi forsøker etter beste evne å besøke alle interesserte byer med jevne og rettferdige mellomrom, samtidig som vi gjør en vurdering ifht. hvor etterspørselen er størst og plassering med tanke på at også studenter fra nærliggende studiebyer kan delta osv. for å nå ut til flest mulig.

Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt på styret@akuttmedisinskgruppe.no