Bli kursby

Nå søker vi etter nye kursbyer for høsten 2019

Etter vårens knallsuksess med kurs i Warszawa og Košice, ser vi nå etter nye byer å reise til. Vi fikk inn veldig mange søknader for vårsemesteret, og håper at flere av dere vil søke igjen. Vi prøver hvert år å velge byer både rettferdig og strategisk slik at vi får en rundgang i hvor vi drar, men også slik at vi når flest mulig studenter. Kurshelgene våre er åpne for alle, og det er kjempehyggelig hver gang det kommer studenter langveisfra eller fra nabobyen – alle er hjertelig velkomne. 

 

Kursbyer høstsemesteret 2019

Ønsker du/dere å få AMG på besøk til din/deres studentby, send inn en søknad enten selv eller sammen med din/deres lokale Nmf- og/eller ANSA-representanter.

Søknadsfrist: 1.mai

Søknadsskjemaet finner dere HER.

Har dere spørsmål er det bare å ta kontakt!
Send en e-post til styret@akuttmedisinskgruppe.no

Bakgrunnsinformasjon

Hvert år arrangerer Akuttmedisinsk Gruppe (AMG) 4-6 kurshelger i ulike europeiske byer for norske medisinstudenter i utlandet.

Ved å fylle ut vårt søknadsskjema kan du/dere søke om å få AMG til deres by.

For at AMG skal kunne gjennomføre en kurshelg er vi avhengige av lokale krefter som bistår oss. Vi organiserer det meste og stiller med instruktører, utstyr og tidligere erfaring med å arrangere slike helger, men trenger lokale kontaktpersoner som blant annet bidrar med anskaffelse av lokaler, promotering og fungerer som «kjentmann» under selve helgen.

Vi har god erfaring med å arrangere kurshelgene i samarbeid med Nmf-kontaktpersoner og/eller ANSA-styrene i de ulike byene, men hvem som helst kan i prinsippet også søke og stille som kontaktperson for å få AMG til sin by.

Hvilke byer som får besøk av AMG fastsettes av AMGs styre. Vi forsøker etter beste evne å besøke alle interesserte byer med jevne og rettferdige mellomrom, samtidig som vi gjør en vurdering ifht. hvor etterspørselen er størst og plassering med tanke på at også studenter fra nærliggende studiebyer kan delta osv. for å nå ut til flest mulig.

Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt på styret@akuttmedisinskgruppe.no