Akuttmedisinsk Gruppe

Akuttmedisinsk Gruppe (AMG) er en frivillig undervisningsgruppe som tilbyr varierte og spennende kurs innen det akuttmedisinske fagområdet, spesielt målrettet mot norske medisinstudenter i utlandet

Hvert semester besøker AMG to til tre byer i Sentral-Europa der det er norske medisinstudenter.

I samarbeid med lokale kontaktpersoner, arrangerer AMG en kurshelg fylt med akuttmedisin og mange spennende scenarioer.

Helgene er fylt opp med kurs innenfor det akuttmedisinske feltet, og vi er opptatt av at akuttmedisin best læres gjennom en praktisk tilnærming og har derfor små grupper, slik at deltakerne får et størst mulig utbytte av kurset.

Hvert semester besøker AMG to til tre byer i Sentral-Europa der det er norske medisinstudenter. 

I samarbeid med lokale kontaktpersoner, arrangerer AMG en kurshelg fylt med akuttmedisin og mange spennende scenarioer. 

Helgen er fylt opp med kurs innenfor det akuttmedisinske feltet, og vi er opptatt av at akuttmedisin best læres gjennom en praktisk tilnærming og har derfor små grupper, slik at du får et størst mulig utbytte av kurset. 

Kurskatalog

Som helsepersonell er det forventet at du kan bistå når ulykken er der
Akuttmedisinsk Gruppe tilbyr en rekke kurs innenfor det akuttmedisinske fagfeltet

Kurskatalog

Som helsepersonell er det forventet at du kan bistå når ulykken er der
Akuttmedisinsk Gruppe tilbyr en rekke kurs innenfor det akuttmedisinske fagfeltet

Som helsepersonell er det forventet at du kan bistå når ulykken er der

Virkelighetsnært utstyr

PVK må etableres, glassampuller må knekkes, riktig dose må trekkes opp, hjertestarten må kobles på og antibiotika må gis til den septiske pasienten.

Akuttmedisin læres best gjennom en praktisk tilnærming. Vi har fokus på små grupper og realistisk øvingsutstyr. Dette bidrar til å forberede deltakeren til hverdagen i helsevesenet. 

Virkelighetsnært utstyr

PVK må etableres, glassampuller må knekkes, riktig dose må trekkes opp, hjertestarten må kobles på og antibiotika må gis til den septiske pasienten.

Akuttmedisin læres best gjennom en praktisk tilnærming. Vi har fokus på små grupper og realistisk øvingsutstyr. Dette bidrar til å forberede deltakeren til hverdagen i helsevesenet. 

Bli instruktør i AMG

Hvert år ser vi etter nye motiverte instruktører.
Er du vår neste instruktør?

20160227_AMG_0048

Følg oss på Facebook for mer informasjon om neste kurshelg med mer. 

Følg oss på Instagram og la deg inspirere.
Vi ses på kurs!

Under pressure, you don't rise to the occasion
you sink to the level of your training