OM AMG

Akuttmedisinsk Gruppe er en frivillig undervisningsgruppe

AMG tilbyr varierte og spennende kurs innen det akuttmedisinske fagområdet, målrettet mot norske medisinstudenter og andre helsefagstudenter i utlandet.

AMG ble etablert i 2008 av noen norske medisinstudenter i utlandet som savnet en mer praktisk tilnærming av akuttmedisinske emner og innføringer etter norske retningslinjer. Siden oppstarten har AMG samlet en verdifull erfaring med å arrangere praktiske kurs for medisinstudenter. Hvert semester besøker AMG to til tre byer der det er medisinstudenter og arrangerer en hel helg med kurs fra vår kurskatalog.

Våre aktive instruktører er i all hovedsak medisinstudenter, men flere av de ferdigutdannede bidrar aktivt i etterkant av studiene og tilfører AMG og våre kurs en solid tilvekst av klinisk og relevant erfaring fra det norske helsevesenet. Noen av instruktørene har også bakgrunn fra Forsvaret, sykepleier- og/eller ambulanseutdanning. 

AMG er organisert som en prosjektgruppe i Norsk medisinstudentforening og et fagutvalg i ANSA, med det formålet om å fremme akuttmedisinske kunnskaper og ferdigheter blant norske medisinstudenter

Hvert år reiser vi til ulike europeiske byer der norske medisinstudenter er samlet, for å tilby våre praktiske kurs. Målet er å styrke den enkelte unge leges forutsetninger for mestring av situasjoner som oppleves som stressfylte og uoversiktlige når de møter den kliniske hverdagen. AMG er et frivillig og ideelt organ som tilbyr kurs og opplæring til kostpris.

AMG underviser mellom 400-700 medisinstudenter per år og består til enhver tid av omkring 20-30 aktive instruktører.

FORMÅL

Fremme akuttmedisinske ferdigheter og kunnskaper blant norske medisinstudenter ved europeiske medisinske fakultet gjennom å tilrettelegge og gjennomføre undervisning innen det akuttmedisinske fagområdet.

VISJON

Vi ønsker at medisinstudenter skal kunne føle seg godt forberedt på å møte akutte og stressende situasjoner, og oppfylle samfunnets forventninger til dem som helsepersonell. Dette både underveis og etter endt utdannelse, samt både på og utenfor arbeidsplassen.

STYRET 2023-2024

Leder

Andreas Simonsen
Syddansk Universitet, Esbjerg

Økonomiansvarlig

Kristian Lyngøy
Medical University of Bialystok

Fag-/instruktøransvarlig

Vebjørn Sand
Universitetet i Oslo

Kurshelgansvarlig

Mariel B. Bærø
Poznan University of Medical Sciences

Kurshelgansvarlig

Sigurd S. Gjengaar
Jagiellonian University Medical College

Styremedlem

ua
ua