Om 
Akuttmedisinsk Gruppe

Om Akuttmedisinsk Gruppe

AMG er en frivillig undervisningsgruppe som tilbyr varierte og spennende kurs innen det akuttmedisinske fagområdet, spesielt målrettet norske medisinstudenter i utlandet. 

Våre aktive instruktører er i all hovedsak medisinstudenter, men flere har også andre erfaringer og utdannelser som paramedicer, ambulansearbeidere eller sykepleiere. En del av instruktørene utgjøres også av de som er ferdigutdannede og nå er i arbeid som leger, men som fremdeles er aktive og deltar i AMG på frivillig basis!

AMG er organisert som en prosjektgruppe i Norsk medisinstudentforening og et fagutvalg i ANSA, med det formål å fremme akuttmedisinske kunnskaper og ferdigheter blant norske medisinstudenter.

Hvert år reiser vi til ulike europeiske byer der norske medisinstudenter er samlet, for å tilby våre praktiske kurs. Målet er å styrke den enkelte unge leges forutsetninger for mestring av situasjoner som oppleves som stressfylte og uoversiktlige når de møter den kliniske hverdagen. AMG er et frivillig og ideelt organ som tilbyr kurs og opplæring til kostpris (subsidiert av Nmf og ANSA).

Akuttmedisinsk gruppe underviser mellom 400-700 medisinstudenter per år og består til enhver tid av omkring 20-30 aktive instruktører.

STYRET 2019/2020

Leder 
Vebjørn Sand
vebjorn.sand@akuttmedisinskgruppe.no

Økonomiansvarlig 
Erlend Bøhn Breie 
erlend.b.breie@akuttmedisinskgruppe.no

Fag-/instruktøransvarlig 
Kristoffer Øverli Andersen 
koa@akuttmedisinskgruppe.no

Utstyrsansvarlig 
Ragnhild Haver 
ragnhild.haver@akuttmedisinskgruppe.no

Kurskoordinator 
Karoline Thunold
karoline.thunold@akuttmedisinskgruppe.no

 Info/PR 
Kan kontaktes på
styret@akuttmedisinskgruppe.no

 Styremedlem 
Ingrid Nordeng
ingrid.nordeng@akuttmedisinskgruppe.no