Vi søker kursbyer til våren!

Nå har du muligheten til å få AMGs kurstilbud nær deg!

Vi leter nemlig etter nye reisemål hvor vi kan holde AMGs kurshelger gjennom vårsemesteret 2018!

AMG er en prosjektgruppe i Norsk medisinstudentforening og et fagutvalg i ANSA, som tilbyr kurs innenfor det akuttmedisinske fagområdet (F.eks. AHLR, HHLR, turnusforberedende akuttkurs, IV & IO-kurs, samt grunnleggende akuttkurs). Vi er en frivillig, non-profit organisasjon og det koster selvfølgelig ingenting å få AMG til deres by. Deltakere betaler kursavgift for kursene de ønsker å delta på som finansierer utgifter til utstyr, transport, kursbøker og forbruksmateriell i forbindelse med gjennomføringen av kurs.

Vi står for det meste av arbeidet selv med billettsalg og planleggingen av kurshelgen, men trenger allikevel hjelp og lokalt engasjement i forbindelse med blant annet lån av lokaler og spredning av informasjon til norske studenter i byen. 

Send inn en søknad, enten alene eller sammen med lokale organisasjonsstyrer (som Nmf eller ANSA), og meld deres interesse for å få AMG og våre kurs til deres by med norske medisinstudenter.

Ved spørsmål, kontakt oss på styret@akuttmedisinskgruppe.no.

Søknadsfrist er 03. desember 2017!
Last ned søknadsskjemaet her.
Fyll det ut og send til styret@akuttmedisinskgruppe.no.