Akuttmedisinsk gruppe begynner nå planleggingen av kurshøsten 2013. Ønsker du at vi skal holde kurs i din studieby og heve den akuttmedisinske kompetansen til deg og dine medstudenter? Og er du ildsjelen som kan være vår kontaktperson?

Ta kontakt med oss om du er interessert, eller om du har noen spørsmål.
Kurskoordinator Fredrik Nordum: fredrik.nordum@akuttmedisinskgruppe.no
Leder Martine Linge Joten: martine.joten@akuttmedisinskgruppe.no