AMGs styre 2017/2018

Leder

Kristoffer Øverli Andersen, studerer i København, Danmark
koa@akuttmedisinskgruppe.no

Økonomiansvarlig 

Terese Kleven, studerer i Bialystok, Polen
terese.kleven@akuttmedisinskgruppe.no

Fag-/instruktøransvarlig

Tamer Rieck-Hassan, studerer i Dresden, Tyskland
tamer.rieck.hassan@akuttmedisinskgruppe.no

Kurskoordinator

Stian Gulestø, studerer i Bydgoszcz
stian.gulesto@akuttmedisinskgruppe.no

Utstyrsansvarlig

Jasmin Andresen, studerer i Warszawa, Polen
jasmin.andresen@akuttmedisinskgruppe.no

Informasjon- og PR-ansvarlig

Victoria Daae, studerer i Split, Kroatia
victoria.daae@akuttmedisinskgruppe.no

Styremedlem

Lisa Selmer, studerer i Krakow, Polen
lisa.selmer@akuttmedisinskgruppe.no