Skoledagen nærmer seg slutten og hodet er fullt av anatomiske strukturer, nervenes forløp og blodforsyning til ulike deler av kroppen. Læreren, som har forøvrig ikke har vært helt på topp idag, tar seg til brystet og faller brått om. Skolen har plassert en hjertestarter i lobbyen og lærerens ønske om å undervise neste semester avhenger av deg og din kompetanse i hjerte-lungeredning.

I dette kurset lærer du å bruke en halvautomatisk hjertestarter på en effektiv og trygg måte. Bruk av halvautomatisk hjertestarter er førstehjelp som kan gis trygt og effektivt til legfolk med adekvat opplæring.

DHLR-kurset er spesielt rettet mot 1. og 2. klassinger. Kurset er tilpasset deg som medisinstudent, slik at det blir mer relevant og utfordrende. Man blir god i hjerte-lungeredning og team-arbeid, lærer enkel luftveishåndtering og får en innføring i hjertestartere og dens funksjon. Det er også satt av ekstra tid til å trene på basale ferdigheter.

Rundt 2500 personer får hvert år plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus i Norge, mange av disse kunne ha vært reddet med rask og adekvat behandling. For hvert minutt som går uten behandling etter at hjertet har stanset minsker muligheten for overlevelse med inntil ti prosent. Sørg for at din kompetanse er tilstrekkelig!

DHLR

Priser

ANSA OG Nmf-medlem: 400 kr

ANSA eller Nmf-medlem: 700 kr

Ikke medlem av ANSA eller Nmf: 800 kr