Nå har du muligheten til å få AMGs kurstilbud nær deg!

Vi leter nemlig etter nye reisemål hvor vi kan holde AMGs kurshelger gjennom høstsemesteret 2017

AMG er en prosjektgruppe i Norsk medisinstudentforening og et fagutvalg i ANSA, som tilbyr kurs innenfor det akuttmedisinske fagområdet (F.eks. AHLR, HHLR, turnusforberedende akuttkurs, IV & IO-kurs, samt grunnleggende akuttkurs). Vi er en frivillig, non-profit organisasjon, og våre billettinntekter går uavkortet til dekking av utgifter som utstyr, kursbøker og forbruksmateriell i forbindelse med gjennomføringen av kurs.

Det koster selvfølgelig ingenting å få AMG til deres by. Vi står for billettsalg og gjennomføring av kurshelgen selv, men trenger hjelp og lokalt engasjement i forbindelse med lån av lokaler og spredning av informasjon til norske studenter i byen. 

Send inn en søknad enten alene eller sammen med lokale organisasjonsstyrer (som Nmf eller ANSA) og meld deres interesse for å få AMG og våre kurs til deres by med norske medisinstudenter.

Ved spørsmål, kontakt oss på styret@akuttmedisinskgruppe.no.

Søknadsfrist er 28. mai 2017!
Last ned søknadsskjemaet her.
Fyll det ut og send til styret@akuttmedisinskgruppe.no.