Siden i høst har jeg hatt gleden av å være Akuttmedisinsk Gruppe (AMG) sin kontaktperson i hovedstyret til ANSA. Jeg skal ærlig innrømme at jeg visste fint lite om denne gjengen da jeg tok på meg ansvaret, men etter hvert som jeg har lært dem å kjenne har jeg blitt mer og mer imponert. Jeg gledet meg derfor skikkelig til å få delta på AMGs nye kurskonsept, AMGs førstehjelpskurs i Pecs.

Jeg har, som mange andre, hatt litt dårlig samvittighet med meg selv, vel vitende om at jeg ikke ville hatt mye å stille opp med om jeg skulle havne i en ulykke eller om en venn hadde falt om mens vi trener. Jeg har jo vært med på en og annen time om førstehjelp før, men dessverre har lite av det festet seg. Jeg har derfor i etterkant av kurset brukt mye tid på å prøve å finne ut av hva det er med førstehjelpskurset til AMG som skaper den læringen det gjorde. Hva er grunnene til at jeg nå i skrivende stund, flere uker etter kurset, fremdeles tar meg selv i å sitte å tenke på casene og drillene vi var igjennom?

Untitled1

En vesentlig forskjell fra kursene jeg har vært med på før er intensiteten og mengden ”hands-on” tid. Kurset var lagt opp til at man satt seg inn i og gjorde unna teorien på egenhånd i forkant av kurset slik at selve kurset kunne være så praktisk som mulig. Her er vi inne på nøkkelen til suksessen! Kurset startet med et par timers gjennomgang av sikkerhet og primærundersøkelse samt demonstrasjon av hjerte-lunge-redning (HLR) og halvautomatisk hjertestarter (DHLR). Resten av dagen ble benyttet til praktiske øvelser og caser.

Kurset var bygget opp slik at man i løpet av dagen fikk ta i bruk primærundersøkelsen i en rekke forskjellige scenarioer, noen kjente mens andre var ting vi ikke hadde fått forklart i forkant. Fellesnevneren var at ved å følge ABCDE-regelen så trenger man ikke være ekspert for å kunne gjøre en innsats. Vi jobbet i små grupper på 4 personer og hadde hele tiden med oss en instruktør som etter hver case debriefet oss og gav tilbakemeldinger.

Noe jeg merket som en tydelig rød tråd igjennom hele kurset, var sikkerhet i høysetet. Det reises en del interessante problemstillinger som viser viktigheten av å nettopp tenke egen og andres sikkerhet før man hiver seg i gang med førstehjelpsdrillene. Uten å røpe for mye så er dette noe man vil bli utfordret på igjennom kurset. Det er uvurderlig å ha klare prinsipper å forholde seg til dersom man havner i en situasjon hvor man må ta stilling til om det er trygt å nærme seg for å hjelpe eller.

Til forskjell fra de andre deltagerne har undertegnede ingen bakgrunn fra medisinstudier. Når jeg tenker etter, så er vel i grunn det å sette på et plaster relativt nære høyden i min medisinske karriere i forkant av dette kurset. Derfor fikk jeg kanskje også spesielt merke dyktigheten til instruktørene i måten de forklarte og demonstrerte konsepter på, ofte også med ekte eksempler fra situasjoner de har vært med på.

If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough. (Albert Einstein)

Kort og godt, Einstein ville vært fornøyd, for disse instruktørene kan førstehjelp så godt at de forklarer emnet på en enkel måte. Innholdet er mer avansert enn vanlige førstehjelpskurs, men samtidig passer det for alle.

Dette kurset er et ”must”, og noe jeg anbefaler alle å være med på. Det er ikke bare spennende men det gir en reell kompetanse som er viktig å ta med seg både for de som ønsker å gå videre innen akuttmedisin og for andre som tenker andre veier.  Man vet aldri om eller når man får bruk for denne kunnskapen, men det er godt å vite at man har noe å stille opp med om det skulle bli nødvendig!

Fredrik Hoel

Trykk her for å se flere bilder fra kurshelgen i Pecs