AMGs akuttkurs (5.-6. studieår)

AMGs akuttkurs for medisinstudenter på de siste studieårene forbereder deg på å møte arbeidshverdagen hvor det etter hvert stilles høyere krav til deg som blivende eller ferdigutdannet lege.

Om du så skal arbeide som turnuslegevikar, turnuslege, yngre lege eller på annen måte omgås syke eller skadde pasienter, vil det alltid være en forventning til deg som helsepersonell at du er i stand til å håndtere akutte situasjoner. Gjennom dette praktisk rettede dagskurset i akuttmedisin vil du føle deg bedre forberedt enn før.

Kurset tar utgangspunktet i den akutte pasientundersøkelsen med ABCDE i fokus. Vi gjennomgår undersøkelsene, typiske funn, tilstander og ikke minst behandlingstiltak – bokstav for bokstav. Det blir korte teoretiske seanser gjennom hele dagen, før vi gjennomfører flere caser og sørger for å øve ferdighetene i praksis gjennom realistisk simulering av akuttmedisinske tilstander.

Sammen med de andre deltakerne vil du presenteres for en pasient og må fysisk undersøke, vurdere og behandle pasienten. Scenarioene vil utspille seg i varierende og aktuelle omgivelser med de tilhørende behandlingsmuligheter som prehospitalt (legevakt/legekontoret/hjemmebesøk/ambulanse) eller i sykehus og akuttmottak. Vi vektlegger å gjøre simuleringen så relevant som mulig for den hverdagen du vil møte i ditt kommende arbeid etter studiet.

Til treningen bruker vi realistisk simuleringsutstyr og hjelpemidler som vil være gjenkjennelig når du kommer ut i arbeidslivet. På den måten trenes alle ferdigheter. For eksempel må glassampullene knekkes og medikamenter trekkes opp i riktig dose før de administreres i venetilgangen som du må etablere. Før du får EKG-et i hånden må alle ledninger kobles opp, vil du vite blodtrykk må BT-mansjetten tilkobles osv. Pasientens vitalia kan hele tiden overvåkes på en monitor som styres av instruktøren/fasilitatoren.

Bli med på AMGs turnusforberedende akuttkurs for 5.-6. studenter du også!

Krav til deltakeren
Kurset er målrettet medisinstudenter som har fullført preklinisk del av medisinstudiet og nærmer seg sine første legejobber. Det anbefales derfor at man er på 5. eller 6. studieår. Utover dette stilles det ingen krav for å delta.

Krav til forberedelse
Det er ingen obligatoriske krav om forberedelse til dette kurset, men vi vil i forkant sende ut informasjon på e-post til deltakerne med noen gode kilder til informasjon og temaer som det kan være aktuelt å lese seg litt opp på for å få bedre utbytte og mer tid til praksis på kursdagen.

Kurset inkluderer 

  • Kursdiplom
  • AMGs «huskekort» med akuttmedisinsk pasientundersøkelse i kittellomme-format
  • Lunsj under kursdagen
Priser
  • Nmf og ANSA-medlem: 590 kr
  • Ikke-medlem: 1 090 kr

Kursvarighet: ca. 8 timer
Lunsj er inkludert i prisen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med styret@akuttmedisinskgruppe.no