AMGs akuttkurs (1.-2. studieår & 3.-4. studieår)

Akuttkurs 3.-4. studieår

AKUTTKURS 3.-4. STUDIEÅRAMGs akuttkurs for deg på 3.-4. studieår introduserer deg for realistisk akuttmedisinsk simulering. Her får du øve på å bruke ABC i praksis!Film & klipp: Magnus Nygaard

Publiée par Akuttmedisinsk gruppe (AMG) sur Lundi 7 janvier 2019

AMGs grunnleggende akuttkurs stiller ingen krav til forkunnskaper og passer for deg som vil bli tryggere på å håndtere akutte skader og sykdom. Kurset gjør deg både i stand til å møte situasjoner uforberedt på fritiden hvor det stilles en forventning til deg som helsepersonell at du vet hva du skal gjøre, og ellers hendelser i din arbeidshverdag og tidlige karriere i helsevesenet.

Her får du en introduksjon til grunnleggende førstehjelp, akuttmedisinsk undersøkelsesmetodikk (ABCDE) og basale behandlingstiltak med og uten utstyr tilgjengelig. 

Etter en fullført kursdag vil du eksempelvis være i stand til å raskt vurdere om pasienten din er kritisk syk eller skadd, håndtere en bevisstløs pasient, effektivt stanse en blødning, gjenkjenne symptomene på hjerneslag og hjerteinfarkt, kjenne til grunnprinsipper ved håndtering av alvorlig skade og mye mer.

Kursdagen vil i all hovedsak bestå av praktiske øvelser, med følgende hovedinnhold:

Untitled1

– ABCDE prinsippet inkludert basale tiltak
– Spesielle utfordinger med akuttmedisin utenfor sykehus
– Praktiske scenarioøvelser

Vi kan love en dag fylt av spenning og moro, hvor du lærer å takle situasjoner det bare er et tidsspørsmål før du havner i.

Priser
  • Nmf og ANSA-medlem: 590 kr
  • Ikke-medlem: 1 090 kr

Kursvarighet: 6-8 timer
Lunsj er inkludert i prisen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med styret@akuttmedisinskgruppe.no