AMGs akuttkurs (4.-6. studieår)

 

AMGs akuttkurs (4.-6. studieår)

AMGs akuttkurs for medisinstudenter på de siste studieårene forbereder deg på å møte arbeidshverdagen hvor det etter hvert stilles høyere krav til deg som blivende eller ferdigutdannet lege.

Om du så skal arbeide som turnuslegevikar, turnuslege, yngre lege eller på annen måte omgås syke eller skadde pasienter, vil det alltid være en forventning til deg som helsepersonell at du er i stand til å håndtere akutte situasjoner. Gjennom dette praktisk rettede dagskurset i akuttmedisin vil du føle deg bedre forberedt enn før.

Kurset tar utgangspunktet i den akutte pasientundersøkelsen med ABCDE i fokus. Vi gjennomgår undersøkelsene, typiske funn, tilstander og ikke minst behandlingstiltak – bokstav for bokstav. Det blir korte teoretiske seanser gjennom hele dagen, før vi gjennomfører flere caser og sørger for å øve ferdighetene i praksis. Scenarioene tar utgangspunkt i at du og de andre kursdeltakerne har kommet ut i arbeidslivet og enten har rollen som lege i legevakt (både på kontor og hjemme hos pasienten sammen med ambulansen) eller i akuttmottaket på et sykehus med noen flere hjelpemidler.

Til treningen bruker vi kjent og kjært utstyr og hjelpemidler som du vil møte igjen i den senere arbeidshverdagen. På den måten trenes alle ferdigheter, og vil du for eksempel gi medisiner til en pasient med brystsmerte må glassampullene knekkes og medikamenter trekkes opp før de administreres i den etablerte venetilgangen.

Bli med på AMGs turnusforberedende akuttkurs for 4.-6. studenter du også!

 
Priser
  • Nmf og ANSA-medlem: 590 kr
  • Ikke-medlem: 1 090 kr

Kursvarighet: ca. 8 timer
Lunsj er inkludert i prisen.

Har du spørsmål? Ta kontakt med styret@akuttmedisinskgruppe.no