Om AMG

En gruppe av AMGs instruktører ifm. kurshelg i Szczecin 2016

Om Akuttmedisinsk gruppe (AMG)

AMG er en ideel undervisningsgruppe bestående av medisinstudenter, fysioterapeuter, og leger. AMG er en prosjektgruppe i Norsk medisinstudentforening og et fagutvalg i ANSA med det formål å fremme akuttmedisinske kunnskaper og ferdigheter blant medisinstudenter. Hvert år reiser vi til ulike europeiske byer der norske medisinstudenter er samlet, for å tilby våre kurs. Målet er å styrke den enkelte unge leges forutsetninger for mestring av situasjoner som oppleves som stressfyllte og uoversiktlige når de møter den kliniske hverdagen. AMG er et frivillig og ideelt organ som tilbyr kurs og opplæring til kostpris (subsidiert av Nmf og ANSA).

AMGs vedtekter finner du ved å klikke her.

Akuttmedisinsk gruppe underviser mellom 400-500 medisinstudenter per år og består på nåværende tidspunkt av cirka 25 aktive instruktører.

Les her om hvilke kurs vi arrangerer.

AMGs styre 2017/2018

Leder: Kristoffer Øverli Andersen – koa@akuttmedisinskgruppe.no
Økonomiansvarlig: Terese Kleven – terese.kleven@akuttmedisinskgruppe.no
Utstyrsansvarlig: Jasmin Andresen – jasmin.andresen@akuttmedisinskgruppe.no
Instruktøransvarlig: Tamer Rieck-Hassan – tamer.rieck.hassan@akuttmedisinskgruppe.no
Kurskoordinator: Stian Gulestø – stian.gulesto@akuttmedisinskgruppe.no
Info/PR: Victoria Daae – victoria.daae@akuttmedisinskgruppe.no
Styremedlem:  Lisa Selmer – lisa.selmer@akuttmedisinskgruppe.no

For å sende en generell henvendelse, kontakt oss på styret@akuttmedisinskgruppe.no

Tidligere styrer:
2016/2017
– 2015/2016