Om AMG

En gruppe av AMGs instruktører ifm. kurshelg i Szczecin 2016

Om Akuttmedisinsk gruppe (AMG)

AMG er en frivillig undervisningsgruppe som tilbyr varierte og spennende kurs innen det akuttmedisinske fagområdet, spesielt målrettet norske medisinstudenter i utlandet.

Våre aktive instruktører er i all hovedsak medisinstudenter, men flere har også andre erfaringer og utdannelser som paramedicer, ambulansearbeidere eller sykepleiere. En del av instruktørene utgjøres også av de som er ferdigutdannede og nå er i arbeid som leger, men som fremdeles er aktive og deltar i AMG på frivillig basis!

AMG er organisert som en prosjektgruppe i Norsk medisinstudentforening og et fagutvalg i ANSA, med det formål å fremme akuttmedisinske kunnskaper og ferdigheter blant norske medisinstudenter. Hvert år reiser vi til ulike europeiske byer der norske medisinstudenter er samlet, for å tilby våre praktiske kurs. Målet er å styrke den enkelte unge leges forutsetninger for mestring av situasjoner som oppleves som stressfylte og uoversiktlige når de møter den kliniske hverdagen. AMG er et frivillig og ideelt organ som tilbyr kurs og opplæring til kostpris (subsidiert av Nmf og ANSA).

AMGs vedtekter finner du ved å klikke her.

Akuttmedisinsk gruppe underviser mellom 400-700 medisinstudenter per år og består til en hver tid av omkring 20-30 aktive instruktører.

Les her om hvilke kurs vi arrangerer.

AMGs styre 2018/2019

Leder: Vebjørn Sand – vebjorn.sand@akuttmedisinskgruppe.no
Økonomiansvarlig: Terese Kleven – terese.kleven@akuttmedisinskgruppe.no
Fag-/instruktøransvarlig: Kristoffer Øverli Andersen – koa@akuttmedisinskgruppe.no
Utstyrsansvarlig: Jasmin Andresen – jasmin.andresen@akuttmedisinskgruppe.no
Kurskoordinator: Vilde Øverlien Dåstøl – vilde.dastol@akuttmedisinskgruppe.no
Info/PR: Sara Marie Pettersen- sara.marie.pettersen@akuttmedisinskgruppe.no
Styremedlem:  Vakant

For å sende en generell henvendelse, kontakt oss på styret@akuttmedisinskgruppe.no

Tidligere styrer:
2017/2018
2016/2017
– 2015/2016