Om AMG

instruktorbilde_01

Akuttmedisinsk gruppe (AMG) er en ideel undervisningsgruppe bestående av medisinstudenter, fysioterapeuter, og leger. AMG er en prosjektgruppe i Norsk medisinstudentforening og et fagutvalg i ANSA med den misjon å fremme akuttmedisinske kunnskaper og ferdigheter blant medisinstudenter. Hvert år reiser vi til ulike europeiske byer der norske medisinstudenter er samlet, for å tilby våre kurs. Målet er å styrke den enkelte unge leges forutsetninger for mestring av situasjoner som oppleves som stressfyllte og uoversiktlige når de møter den kliniske hverdagen. AMG er et frivillig og ideelt organ som tilbyr kurs og opplæring til kostpris (subsidiert av Nmf og ANSA).

AMGs vedtekter finner du ved å klikke her.

Akuttmedisinsk gruppe underviser mellom 400-500 medisinstudenter per år og består på nåværende tidspunkt av cirka 20 instruktører.

Les her om hvilke kurs vi arrangerer.

AMGs styre 2016/2017
Leder – Kristoffer Øverli Andersen
Økonomiansvarlig – Julie Fainberg
Utstyrsansvarlig – Øystein Greger
Instruktøransvarlig – Tamer Rieck-Hassan
Kurskoordinator – Eirik Felde Sønstabø
Info/PR – Thea Sofie Spjudvik
Vara/sponsoransvarlig – Lars Sandven

For å sende en generell henvendelse, kontakt oss på styret@akuttmedisinskgruppe.no